Senior home logo

S láskou jako doma...

K našim klientům přistupujeme stejně jako ke členům své rodiny. S láskou. Aby se s námi cítili jako mezi svými blízkými.

Registrovaný poskytovatel zdravotních služeb – domácí péče a registrovaný poskytovatel sociálních služeb – pečovatelské služby SENIOR HOME GROUP s.r.o., člen skupiny ALZHEIMER HOME, poskytuje vysoce odbornou péči klientům v jejich přirozeném domácím prostředí. Přispívá tak ke spokojenému a bezpečnému zvládání stáří a zdravotních obtíží v pohodlí vlastního domova. V případě, že to vyžaduje zdravotní stav klienta, jsou k dispozici zdravotní sestry domácí péče. Ostatní potřeby a přání klientů pak zajišťuje široká nabídka dalších služeb. Stejně, jako je tomu u námi poskytovaných pobytových služeb, i v rámci domácí zdravotní péče a pečovatelské služby je naší specializací komplexní péče o seniory a dlouhodobě nemocné. Tomu odpovídá i kvalifikace našeho personálu a špičkové technické vybavení.

Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba

Domácí péče (někdy též nazývaná domácí zdravotní péče) zkracuje nebo nahrazuje hospitalizaci pacienta v nemocnici nebo v jiném ústavním zařízení. Je preferována pro své nesporné výhody spočívající zejména v pozitivním působení
na psychický stav nemocného, který zůstává ve svém přirozeném domácím prostředí a v blízkosti svých blízkých. To prokazatelně pozitivně přispívá ke zlepšení celkového stavu pacienta a ke snížení rizika komplikací.

  • Vaše požadavky s vámi podrobně probereme, informujeme vás o vhodnosti péče a nabídneme individuální řešení zdravotní a/nebo sociální situace vaší nebo vašeho blízkého.
  • V rámci domácí zdravotní péče docházíme přímo do domácnosti v termínech a rozsahu dle indikace ošetřujícího lékaře, vždy však dbáme na přání a preference našich klientů.
  • Poskytujeme vysoce kvalitní a spolehlivé služby citlivým, vlídným a osobním přístupem.
  • Garantujeme vysokou odbornou úroveň našich všeobecných sester a včasné a řádné provedení indikovaných výkonů.
  • Samozřejmostí je dodržování doporučených ošetřovatelských postupů, etického kodexu a celoživotní vzdělávání zdravotnického personálu.
  • V případě poskytování pečovatelské služby postupujeme na základě sociálního šetření, analýzy potřeb a příslušných zákonných standardů kvality.

K našim klientům přistupujeme stejně jako ke členům své rodiny. S láskou. Aby se s námi cítili jako mezi svými blízkými.

Posláním domácí péče je zajistit ve vlastním sociálním prostředí klienta takový rozsah a kvalitu potřebné zdravotní péče, aby k hospitalizaci klienta docházelo
jen tehdy, když je to nezbytně nutné.

Sestra podrobně probírá s klientkou požadavky. Klientka pije kávu.
Sestra a klienta na sebe hledí.
Sestra se usmívá a s klientkou diskutuje.
Lékařka se s klientkou usmívají a hledí na nás.
Sestra podává klientce čaj a smějí se.
 • ALZHEIMER HOME

  Domovy se zvláštním režimem ALZHEIMER HOME představují v České republice unikátní propojení zdravotních a sociálních služeb na nejvyšší dosažitelné úrovni.
  Více informací
 • SENIOR HOME     

  Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba SENIOR HOME poskytuje vysoce odbornou péči klientům v jejich přirozeném domácím prostředí.

  Více informací
 • RESTAURANT CAFE

  Naše kavárny a restaurace RESTAURANT CAFE nabízí klidné posezení bez bariér a izolace pro naše klienty, jejich rodiny, ale i všechny ostatní hosty, kteří k nám zavítají.
  Více informací