Sestra u klientky klečí a obě se na sebe usmívají.

We focus on all groups of clients requiring home care. Our main specialisation is elderly care – chronicly ill geriatric patients and the incurably ill whose state of health requires a demanding, long-term care provided by specially trained staff and top class equipment. This complex so called long-term home care is provided in the extent of months even years.

A separated group of our clients consits of those with Alzheimer´s disease and other illnesses causing dementia, including Parkinson´s disease and other neurodegenerative illnesses. Thanks to unique home care procedures, advanced technologies and specially trained staff we are able to help this group of ill people as well as their families to keep their dignity and safety in their natural home surroundings as long as possible.

Pečujeme o

  • pacienty po chirurgických a ortopedických zákrocích
  • chronicky nemocné geriatrické pacienty
  • nemocné Alzheimerovou chorobou a ostatními onemocněními způsobujícími demenci, včetně Parkinsonovy choroby a dalších  eurodegenerativních onemocnění
  • pacienty po cévních mozkových příhodách a s dalšími neurologickými onemocněními
  • širokou skupinu ostatních chronicky a nevyléčitelně nemocných, dočasně nebo trvale závislých na ošetřovatelské péči
  • nemocné v terminálním stadiu života

Provádíme

  • odběry krve a jiného biologického materiálu
  • okamžité vyšetření krve – glykemie, INR, CRP a další
  • okamžité vyšetření moči
  • měření a kontrolu fyziologických funkcí, EKG
  • podávání léčivých přípravků včetně aplikace injekcí, infúzí, inhalací a další léčebné terapie
  • nácvik aplikace inzulínu
  • lokální ošetření, převazy, péči o ránu a dekubity, klyzma, cévkování, výplachy, laváže
  • péči o PEG, jiné stomie a permanentní katétry
  • ošetřovatelskou rehabilitaci
  • edukaci a reedukace klienta k udržení či navození schopnosti sebeobsluhy a soběstačnosti
  • zácvik rodinných příslušníků ke zvládnutí jednoduchých ošetřovatelských intervencí
  • řadu dalších výkonů domácí péče

Našim klientům bezplatně zajišťujeme

  • nepřetržitou hot-line
  • odborné poradenství
  • objednání na vyšetření ve zdravotnických zařízeních
  • objednání zdravotnické dopravní služby
  • dovoz léků a zdravotnických prostředků
  • zprostředkování zápůjčky zdravotních pomůcek
  • služby nutričního terapeuta
  • sociální poradenství

Jak nás kontaktovat

Do not hesitate to contact us being interested in other information, advice or detailed familiarization with the services provided. Call us, please +420 702 245 402.

Jiřina Žežulová

Home care nurse
Jiřina Žežulová
tel.: +420 702 245 402
e-mail: jirina.zezulova@alzheimerhome.cz

 • ALZHEIMER HOME

  Homes with special regime ALZHEIMER HOME represent in the Czech Republic a unique interconnection of medical and social services on the top possible level.
  More information
 • SENIOR HOME     

  Home health care and nursing care SENIOR HOME provides the patients with a highly professional care in their natural home surroundings.
  More information
 • RESTAURANT CAFE

  Our cafes and reataurants RESTAURANT CAFE offer a peaceful barrier-free seating for our clients, their families and other visiting guests.
  More information