Sportovní klání

V Alzheimer Home Ostrov jsme využili přítomnosti studentů a uspořádali jsme pro naše klienty sportovní klání. I přes nepřízeň počasí jsme si nenechali zkazit radost ze sportovního nadšení, se kterou všichni vykonávali zadané úkoly :-). Všichni zúčastnění obdrželi diplomy a sladkou odměnu.