Dočasné pozastavení příjmu balíčků předávaných rodinami klientům našich zařízení, 2.4.2020

Vážená paní, vážený pane,
obracíme se na Vás v souvislosti s balíčky, které někteří z Vás doručují svým blízkým.

Dovolte, abychom informovali, že v období největšího nárůstu rizika přenosu onemocněním COVID-19 jsme nuceni s okamžitou platností, ač opravdu neradi, dočasně pozastavit příjem balíčků předávaných rodinami klientům našich zařízení.

Činíme tak po konzultaci s hygienickou službou a v návaznosti na dosud publikovaná odborná zjištění.

Vědci zjistili, že původce závažného akutního respiračního syndromu koronavirus SARS-CoV-2 byl detekovatelný na mědi až čtyři hodiny, na kartonu, knihách, novinách a časopisech až 24 hodin a až dva až tři dny na plastu a nerezové oceli. Výsledky studie poskytují klíčové informace o stabilitě viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, a naznačují, že lidé se mohou snadno infikovat nejenom kapénkami vzduchem, ale i dotykem prostřednictvím kontaminovaných předmětů.

Velmi se bojíme, že na předávaných obalech a předmětech by mohl virus ulpět a zanést se do zařízení v období, kdy pandemie v České republice kulminuje.

Písemná korespondence je nadále, po dekontaminaci, doručována. Ve výjimečných případech, např. při nutnosti doplnit oblečení, zdravotní pomůcky, jako jsou naslouchadla, brýle, zubní náhrady apod., kontaktujte, prosím, přímo vedoucí péče, nebo ředitelku příslušného domova za účelem domluvy nad předáním, kdy následně proběhne důsledná dezinfekce předávané věci.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

MUDr. Boris Šťastný, MBA             předseda správní rady ústavu
Milan Šedivý                                       člen správní rady ústavu
Mgr. Miluše Horváthová                  ředitelka ústavu
MUDr. Tomáš Hlaváček                   vedoucí lékař

V Praze dne 2. dubna 2020