Jen velmi málo zařízení v České republice dokáže nabídnout špičkové zdravotně sociální služby pod jednou střechou. Nám se to v podařilo. Jsme soukromým zřizovatelem založenou neziskovou organizací, která nabízí výhody registrovaného poskytovatele pobytových a terénních sociálních služeb a nestátního zdravotnického zařízení.

S láskou jako doma

K našim klientům přistupujeme stejně, jako ke členům své rodiny. S láskou. Aby se u nás cítili jako doma a mezi svými blízkými.

 

ALZHEIMER HOME představuje unikátní projekt propojení špičkových zdravotních a sociálních služeb v rámci péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a dalšími typy demencí. Zařízené je určeno klientům, kteří potřebují 24 hodin denně, 365 dní v roce pomoc jiné osoby. Naše služby jsou poskytovány v komfortním, bezpečném a na nejvyšší možné úrovni personálně i technicky vybaveném sociálním pobytovém zařízení – domově se zvláštním režimem. Našim posláním je poskytování kvalitní, individuálně zaměřené pobytové sociální služby osobám s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a dalšími typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Naší snahou je podporovat soběstačnost a aktivní způsob života našich klientů, respektovat jejich individuální zvyklosti a zachovávat jejich práva a lidskou důstojnost. Jsme tu pro každého i náročného klienta a jeho blízké, kteří očekávají zdravotní a sociální služby na nejvyšší dosažitelné úrovni.

Služba SENIOR HOME Zátiší je určena všem rezidentům Areálu Zátiší, kteří se pro ni rozhodnou a zahrnuje pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči a další služby přispívající ke klidnému a spokojenému životu našich klientů. Vyškolení pečovatelé pomohou klientům se zvládáním péče o domácnost a vlastní osobu v pohodlí domova. V případě, že to vyžaduje zdravotní stav klienta, jsou k dispozici zdravotní sestry domácí péče.  Ostatní potřeby a přání klienta zajišťuje široká nabídka dalších služeb.

Přímo v místě jsou našim klientům poskytovány kvalitní zdravotní služby MEDICAL CENTER Zátiší pokrývající základní odbornosti, které pomohou optimálně diagnostikovat a léčit všechny běžné zdravotní problémy. K dispozici je ordinace všeobecného praktického lékaře. Našimi spolupracovníky jsou špičkoví odborníci v oboru psychiatrie, neurologie a gerontologie, též zkušení internisté a kardiologové, případně další ambulantní specialisté. Našim klientům tak zajistíme okamžité vyšetření a ambulantní ošetření bez čekání. V případě nutnosti ošetření mimo naše zařízení zajistíme transport s doprovodem. Máme propracovaný systém lékařských vizit a pravidelných preventivních kontrol psychického i fyzického stavu našich klientů. Díky tomu jsme schopni zachytit každou změnu zdravotního stavu a bezprostředně upravit léčebný, ošetřovatelský a stravovací režim. Garantem a poskytovatelem zdravotních služeb v rámci MEDICAL CENTER Zátiší je klinika RESPIMED.

RESTAURANT CAFE Zátiší nabízí klidné posezení v moderní nekuřácké restauraci se zahrádkou a s výhledem do parku. Nabízíme cenově dostupné menu české a mezinárodní kuchyně vždy připravované z čerstvých a kvalitních surovin, domácí dezerty a lahodnou kávu dováženou z dalekého Terstu. V pracovních dnech pro připravujeme polední menu za zvýhodněné ceny. Rodiny s dětmi uvítají vnitřní dětský koutek a venkovní hřiště. Domácí mazlíčci jsou samozřejmě vítáni. Náš gastronomický provoz představuje současně zázemí pro přípravu kvalitního stravování klientů ALZHEIMER HOME Zátiší a rezidentů Areálu Zátiší v rámci péče programu SENIOR HOME Zátiší. Základem je kvalitní domácí strava podávaná pětkrát denně (respektive šestkrát denně v případě zdravotních indikací klienta). Samozřejmostí je široká nabídka teplých a studených nápojů. Jídelníček pro naše klienty sestavuje nutriční specialista s ohledem na aktuální zdravotní stav. V indikovaných případech zajistíme enterální a parenterální výživu.

 • ALZHEIMER HOME

  Ta nejlepší možná péče pro pacienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí.
  Více informací
 • SENIOR HOME          

  Pečovatelská služba a domácí zdravotní péče.


  Více informací
 • MEDICAL CENTER      

  Nadstandardní zdravotní péče o naše klienty.


  Více informací
 • RESTAURANT CAFE

  Kvalitní gastronomie v našich kavárnách a restauracích.


  Více informací
 • Chcete více informací o našich službách?
  Pište na e-mail info@alzheimerhome.cz
  Volejte na číslo +420 732 222 222