• 2. 4. 2020

  Dočasné pozastavení příjmu balíčků předávaných rodinami klientům našich zařízení, 2.4.2020

  Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás v souvislosti s balíčky, které někteří z Vás doručují svým blízkým. Dovolte, abychom informovali, že v období největšího nárůstu rizika přenosu onemocněním COVID-19 jsme nuceni s okamžitou platností, ač opravdu neradi, dočasně pozastavit příjem balíčků předávaných rodinami klientům našich zařízení. Činíme tak po konzultaci s hygienickou službou
  • 29. 3. 2020

  Dopis rodinám klientů ALZHEIMER HOME z.ú., 29.3.2020

  Milí přátelé, máme za sebou dva týdny, které naše země nepamatuje. Všichni z nás prožíváme chvíle a situace, které nemají v minulosti obdoby a jsme příjemci či vykonavateli opatření, která nikdy před tím nebyla prověřená praxí. Přesto jsme přesvědčeni, že vše, co děláme, pomáhá zpomalit postup pandemie COVID-19 a snižuje rizika pro klienty sociálních služeb. I když
  • 9. 3. 2020

  Informace o opatřeních v zařízeních ALZHEIMER HOME z.ú. v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 (tzv. koronavirus).

  Náš ústav již od prvních výskytů tohoto onemocnění na území České republiky zavedl řadu opatření vůči našim klientům, jejich návštěvám i našim zaměstnancům s cílem ochránit naše klienty před nákazou. Byl zaveden zvýšený zdravotnický dohled nad klienty s důrazem na záchyt případných respirační onemocnění. Provádíme 2x denně pravidelná měření tělesné teploty klientů. Všechna plánovaná vyšetření mimo
 • ALZHEIMER HOME

  Domovy se zvláštním režimem ALZHEIMER HOME představují v České republice unikátní propojení zdravotních a sociálních služeb na nejvyšší dosažitelné úrovni.
  Více informací
 • SENIOR HOME     

  Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba SENIOR HOME poskytuje vysoce odbornou péči klientům v jejich přirozeném domácím prostředí.

  Více informací
 • RESTAURANT CAFE

  Naše kavárny a restaurace RESTAURANT CAFE nabízí klidné posezení bez bariér a izolace pro naše klienty, jejich rodiny, ale i všechny ostatní hosty, kteří k nám zavítají.
  Více informací