• 21 SRP 17
  • 0
  Bazální stimulace již brzy v AH

  Bazální stimulace již brzy v AH

  Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Hlavní myšlenkoukonceptu Bazální stimulace je potřeba holisticky vnímat jedince. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče podporuje vývoj u lidí, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě omezeni v komunikaci, vnímání či pohybu.

  Nejrannější formy komunikace ještě v období prenatálním mezi matkou a nenarozeným dítětem jsou komunikace somatická, vestibulární a vibrační. Vestibulární aparát má schopnost určit polohu v prostoru a uvědomit si pohyb. Vibrační vnímání pomáhá člověku vnímat celým tělem přicházející chvění, hlasy, tony, zvuky atd. a toto vše zpracovat. Díky vibraci se dostává člověku také hlubokých tělesných podnětů. Každý člověk vnímá pomocí smyslů, smyslových orgánů, které vznikají a vyvíjejí se již v embryonální fázi a mají od narození až do smrti nenahraditelný význam. Díky smyslům tedy můžeme vnímat sebe sama a okolní svět.

  Jedná se dosud o naprosto průlomové jedinečné vzdělávání, které umožňuje jít stejnou cestou všem odborníkům participujícím na procesu podpory vývoje klienta a při péči o jeho tělesnou, duševní i sociální stránku. A protože Bazální stimulace pomáhá zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péče budou naše dvě ergoterapeutky navštěvovat celý podzim/zimu certifikovaný kurz v Institutu Bazální stimulace, stanou se školitelem a rozvinou tuto techniku i v našich zařízeních. Po absolvování tohoto kurzu obdrží certifikát platný ve všech zemích Evropské unie.

  Více informací o certifikovaných kurzech Bazální stimulace naleznete na http://www.bazalni-stimulace.cz/

  Zanechte odpověď →