Dopis rodinám klientů ALZHEIMER HOME z.ú., 29.3.2020

Milí přátelé,

máme za sebou dva týdny, které naše země nepamatuje. Všichni z nás prožíváme chvíle a situace, které nemají v minulosti obdoby a jsme příjemci či vykonavateli opatření, která nikdy před tím nebyla prověřená praxí. Přesto jsme přesvědčeni, že vše, co děláme, pomáhá zpomalit postup pandemie COVID-19 a snižuje rizika pro klienty sociálních služeb.

I když jsme si vědomi, že uniknout nákaze zákeřným koronavirem je mnohdy otázkou štěstí, nebo náhody, chceme Vás ujistit, že se nikdy nevzdáme a uděláme všechno pro to, abychom hrozící rizika minimalizovali a naše klienty – Vaše blízké – co nejvíce ochránili. Dovolte, abychom Vás v tomto dopise seznámili s některými opatřeními, která v našich zařízeních zavádíme, nebo jsme již zavedli.

Na pracovišti jsou všichni naši pracovníci povinni pracovat v respirátorech třídy FFP2, které zaručují 95% ochranu před přenosem virové nákazy. Již v prvním březnovém týdnu jsme také zahájili vlastní výrobu jednorázových roušek z dvojité vrstvy materiálu českého výrobce Perlan, kterými jsou denně všichni naši zaměstnanci vybavováni pro cesty do zaměstnání a zpět a pobyt mimo pracovní dobu. Výroba probíhá v režimu 24/7 a dokážeme tak produkovat až 2.500 jednorázových ústenek denně.

Pro klienty, jejichž kognitivní stav to dovolí, máme k dispozici dostatek lehkých čtyřvrstvých ústenek. Jsou oblíbené a potřebné hlavně u klientů, kteří se rádi prochází a druží s ostatními v rámci oddělení. Těšíme se, že se v dalším týdnu oteplí a budeme moci využít nastupující jaro více k pobytu venku, samozřejmě v rámci našich areálů a tak, abychom dodržovali veškerá přísná opatření, která jsme zavedli.

Jak víte, schopnost zajistit lékařskou péči přímo v našich domovech vždy byla naší prioritou. Díky naším spolupracujícím lékařům i kvalitnímu vybavení teď z této výhody těžíme, a tak se nám v této složité situaci podařilo zcela minimalizovat vyšetření a hospitalizace v jiných zdravotnických zařízeních, abychom se vyhnuli riziku nákazy právě tam. Schopnost rychlé laboratorní diagnostiky nám pomáhá při odlišení současnou optikou banálních bakteriálních infekcí od infekcí virových. Díky úzké spolupráci s přední pražskou laboratoří GHC Genetics se nám podařilo zajistit prioritní testování indikovaných klientů i zaměstnanců na onemocnění COVID-19, odběr vzorků provádí přímo naši vyškolení zdravotníci. Taktéž disponujeme dostatečným množstvím kvalitních rychlotestů.

V ALZHEIMER HOME již od počátku března 2020, tedy dávno před pátečním nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR, jsou všichni zaměstnanci ústavu několikrát denně kontrolováni zdravotními sestrami a lékařem. Je jim nejen měřena tělesná teplota, ale jsou s nimi při každém příchodu na pracoviště vedeny konzultace týkající se zdravotního stavu nejen jich samotných, ale i jejich rodin a blízkých. U zaměstnanců tedy vedeme denně aktualizovanou podrobnou rodinnou epidemiologickou anamnézu, kdy sledujeme a kontinuálně vyhodnocujeme možné riziko přenosu nákazy v rodinném prostředí. Naši zaměstnanci jsou samozřejmě vedeni k přísnému dodržování hygienických a režimových opatření na pracovišti i mimo něj.

Zásadním rozhodnutím je, že jsme přistoupili k maximální koncentraci pracovníků do všech našich zařízení a k minimalizaci jejich cest do a ze zaměstnání veřejnou dopravou. Počet zaměstnanců, kteří se rozhodli „bydlet“ v našich domovech s klienty se v posledním týdnu významně zvýšil. Páteční rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR vyčlenit nejméně 10 % kapacity pro případnou karanténu nemocných klientů však prostorově i provozně významně zkomplikoval možnost ponechat dostatečné zázemí pro nepřetržitý pobyt zaměstnanců v areálech našich domovů a jejich střídání v jedno a dvoutýdenních cyklech. Náš ústav proto u všech zařízení, kde vnitřní prostory provozně nepostačí, vybudoval karavanové vesničky pro zaměstnance. Tyto jsou vhodně napojené na stávající zázemí (šatny, denní místnosti zaměstnanců, jídelny atd.). Pracovníkům v tomto režimu samozřejmě zajišťujeme nepřetržité stravování, občerstvení a v době odpočinku i prostor pro odpovídající relaxaci.

Bojujeme s neviditelným nepřítelem, jemuž ani nejvyspělejší země světa v 21. století neumí čelit. Jak jsme zmínili v úvodu, přenosu nového koronaviru v této době nelze zabránit ve sto procentech. Co však můžeme, je udělat všechno, co jen bude možné, abychom následující týdny s našimi klienty překonali ve zdraví.

S Vaší pomocí to zvládneme. Děkujeme.

Za tým ALZHEIMER HOME z.ú.

MUDr. Boris Šťastný, MBA             předseda správní rady ústavu
Milan Šedivý                                       člen správní rady ústavu
Mgr. Miluše Horváthová                  ředitelka ústavu
MUDr. Tomáš Hlaváček                   vedoucí lékař

V Praze dne 29. března 2020